Mentors

Akash Dakoor

Akash Dakoor

Akshita Jain

Akshita Jain

Convenors

Arshita Kalra

Arshita Kalra

Shikha Suman

Shikha Suman

The Heads

Yash Bansod

Yash Bansod

Sponsorship & Finance

Abhijeet Manhas

Abhijeet Manhas

Publicity

Shrinivas Khatavkar

Shrinivas Khatavkar

Planning

Pankaj Jangid

Pankaj Jangid

Outreach

Shreya Lanjewar

Shreya Lanjewar

Hospitality

Yashika Baan

Yashika Baan

Design

Akshat Malviya

Akshat Malviya

Web Development

And The Amazing Volunteers

Anmolpreet Singh

Anmolpreet Singh

Ayush Vardhan

Ayush Vardhan

Divyansh Mangla

Divyansh Mangla

Divyansh Vinayak

Divyansh Vinayak

Gajraj Singh

Gajraj Singh

Harnaman Kaur

Harnaman Kaur

Jahnvi

Jahnvi

Janhavi Shedge

Janhavi Shedge

Kalyani

Kalyani

Kunal Kachawa

Kunal Kachawa

Lalit Narayan Mudgal

Lalit Narayan Mudgal

Lasini

Lasini

Madhumita

Madhumita

Nikhil Verma

Nikhil Verma

Prajwal Sood

Prajwal Sood

Roshit Anand

Roshit Anand

Shubham Prajapati

Shubham Prajapati

Shweta Shinde

Shweta Shinde

Tanisha Gautam

Tanisha Gautam

Tanu Gupta

Tanu Gupta

Tushika Singh

Tushika Singh

Yuvraj Misra

Yuvraj Misra